Uw voeten, onze zorg.

COVID-19 maatregelen

Bij Podotherapie Uitterhoeve hebben wij de volgende afspraken gemaakt in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus:

 

We volgen de richtlijnen van het RIVM.

We volgen zoals gebruikelijk de richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie, naast zeep gebruiken wij ook handdesinfectie met een virus claim.

Alle podotherapeuten moeten zich gezond voelen en mogen geen lichte symptomen van het Covid-19 virus hebben.

Uiteraard schudden wij geen handen meer.

Al onze medewerkers beperken de sociale contacten conform de maatregelen van de overheid.

Wij verzoeken U om ook zelf de maatregelen van het RIVM en de overheid op te volgen.

Heeft U onderstaande klachten verschijnselen , dan verzoeken wij U om de afspraak te annuleren.

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

Afspraken

Indien U belt voor een afspraak zullen wij U een aantal vragen stellen om er zeker van te zijn dat wij U mogen helpen.

Let op:

Bent U diabeet en heeft U een wond aan uw voeten of is er sprake van onstekingsverschijnselen (zwelling, roodheid,warmte en of koorts), neemt U dan contact op met de praktijk!