Uw voeten, onze zorg.

COVID-19 maatregelen

Bij Podotherapie Uitterhoeve hebben wij de volgende afspraken gemaakt in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus:

 

We volgen de richtlijnen van het RIVM.

We volgen zoals gebruikelijk de richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie, naast zeep gebruiken wij ook handdesinfectie met een virus claim.

Alle podotherapeuten moeten zich gezond voelen en mogen geen lichte symptomen van het Covid-19 virus hebben.

Uiteraard schudden wij geen handen meer.

Al onze medewerkers beperken de sociale contacten conform de maatregelen van de overheid.

Wij verzoeken U om ook zelf de maatregelen van het RIVM en de overheid op te volgen.

Heeft U verkoudheidsverschijnselen of voelt U zich niet lekker, dan verzoeken wij U om de afspraak te annuleren.

 

Afspraken

Op dit moment zijn wij bezig met het annuleren / verzetten van een deel van onze afspraken.

Een aantal locaties waar wi j werken maakt gebruik van gezamenlijke wachruimten.  Om te voorkomen dat U met meerdere mensen tegelijk in dezelfde ruimte zit, zullen wij de afspraken op deze locaties gaan spreiden of annuleren.

Afspraken die gemaakt zijn betreffende uw reguliere voetcontrole bij diabetes mellitus worden verplaatst naar een datum na 6 april.

Geannuleerde afspraken worden verplaatst naar een datum na 6 april.

Let op:

Bent U diabeet en heeft U een wond aan uw voeten of is er sprake van onstekingsverschijnselen (zwelling, roodheid,warmte en of koorts), neemt U dan contact op met de praktijk!