Uw voeten, onze zorg.

Ons team

Alle podotherapeuten binnen onze praktijk  zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.
Allen zijn verplicht om de kennis middels bij- en nascholing up to date te houden.