Uw voeten, onze zorg.

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (Suikerziekte) kan gepaard gaan met verschillende voetproblemen, zoals verminderd functioneren van de zenuwen (neuropathie), vernauwing van de bloedvaten   (angiopathie) en in het ergste geval open wonden (ulcera) en amputaties.

Veel problemen kunnen voorkomen worden door uw voeten goed in de gaten te houden.

Het is belangrijk om als diabeet uw voeten met regelmaat te laten controleren, dit verkleint de kans op voetproblemen.

De podotherapeut voert een voetscreening uit, tijdens de screening worden de voeten gecontroleerd op temperatuur, druk- en eeltplekjes. Tevens onderzoekt de podotherapeut het gevoel en controleert de doorbloeding in uw onderbenen en voeten.
Ook de mobiliteit van uw gewrichten wordt onderzocht, een beperkte mobiliteit kan zorgen voor een afwijkende manier van lopen en drukplekken.

De uitkomsten van uw voetscreening worden doorgegeven aan uw huisarts of internist, indien nodig kan er gekozen worden voor verder onderzoek bij afwijkende resultaten tijdens uw voetscreening.

Aanvullend kan de podotherapeut  hulpmiddelen aanmeten om te zorgen voor een betere drukverdeling, of adviseren m.b.t. schoenkeuze en voetverzorging.

Podotherapie Uitterhoeve 44

Diabetes Voeten Poli

Bravis ziekenhuis

Bergen op Zoom

Peter Uitterhoeve neemt deel aan de Diabetes voeten poli in het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom.

Eens in de maand worden patienten multidisciplinair gezien door de vaatchirurg, revalidatiearts, internist, schoenmaker, gipsverbandmeester, wond-verpleegkundige en de podotherapeut.

Tijdens het bezoek aan de Diabetes Voeten Poli wordt er door alle aanwezige disciplines een behandelplan opgesteld ter behandeling van de diabetische voet.

Podotherapie Uitterhoeve 49

Diabetes voetzorg


Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3) kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer:

er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;

er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt (helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg. De podotherapeut kan een pedicure inschakelen om behandelingen uit te voeren. De pedicure declareert dan bij de podotherapeut. Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.