Uw voeten, onze zorg.

Onderzoek van de podotherapeut

Eerst start de podotherapeut met een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten, waarna hij/zij de bevindingen met u doorspreekt en de diagnose vaststelt. Misschien heeft u nog andere (verwante) klachten?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Inspectie

Door de anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden van uw voeten te inspecteren.

 

Palpatie

Door pijnklachten uit te lokken en te kijken naar mogelijke afwijkingen in botstructuren. Ook is er aandacht voor pijnlijke plekken.

 

Functieonderzoek
Podotherapie Uitterhoeve 17

Door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te testen. Hierbij neemt het functieonderzoek van de voet en de enkel een centrale plaats in. Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functie-onderzoek uitgebreid. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren. Hierbij kijkt de podotherapeut op welke plaatsen en bij welke druk of houding pijnklachten ontstaan.

 

Ganganalyse

Door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.

 

Podoscopie
Podotherapie Uitterhoeve 79

Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.

 

Schoeninspectie

Slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten.

 

Differentiaaldiagnose

Door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnoses om zo te komen tot de juiste.